holcke.se

Föräldrarådgivning

Kanske upplever du föräldraskapet hopplöst eller att kontakten med dina barn inte är som du önskar. Om det ofta uppstår konflikter och det är mycket tjat mellan dig/er och barnen kan det vara bra att söka föräldrarådgivning.

Vanliga problembeskrivningar:

  • "vi ska skiljas, hur berättar vi för barnen"
  • "ungarna bråkar jämt"
  • "måste man vara lycklig jämt"
  • "jag njuter inte av min baby"
  • "hon/han är i trotsåldern, vad göra?"
  • "barnen blir oroliga när vi är osams"
  • "jag tycker inte om min tonåring"
  • "jag vet snart inte vad jag tar mig till när dom inte lyder - jag räcker inte till"

Rådgivningen bokas hos Agneta Hölcke.


Agneta & Fredrik Hölcke, Ringvägen 103, 118 60 Stockholm