holcke.se

Handledning

Vi arbetar med handledning för enskilda och grupper.

De problem som uppstår i samarbetet med en klient/elev kan kännas exempelvis problematiskt, svårt eller låsande.

I handledning skapar vi ny förståelse. Den gemensamma erfarenheten och kompetensen som den handledde och gruppen har, är grunden för att ta sig ur den problematiska situationen.

Vår grundtanke är att tillsammans med gruppen hitta ett kreativt samarbetsklimat där den som vill arbeta kring en frågeställning/dilemma kan hitta alternativa förhållningssätt eller nya vägar.

Vi bidrar med frågor, reflektioner och åtgärdsförslag. Denna process kommer även klienterna tillgodo.

Vi ser tanke och själ som en enhet och använder därför gärna systemteoretiska, psykodynamiska, lösningsinriktade och kognitiva teorier/metoder.

Interiör, mottagningen

Agneta & Fredrik Hölcke, Ringvägen 103, 118 60 Stockholm