holcke.se

Om oss

Agneta Hölcke

Agneta Hölcke
  • Specialpedagog
  • Familjeterapeut
  • Handledare

Privatpraktiserande familjeterapeut – föräldrarådgivare. Agneta har arbetat med barn och familjer sedan slutet av 70-talet: på utredningsinstitution, BUP och familjecentral. Agneta har psykoterapi- och specialpedagogutbildning.

Tel: 070-256 88 65.
E-post: agneta@holcke.se.

Fredrik Hölcke

Fredrik Hölcke
  • Socionom
  • Leg. psykoterapeut
  • Handledarutbildad
  • Privatpraktiserande familjeterapeut

Fredrik har arbetat med psykosocialt behandlingsarbete sedan slutet av 70- talet. Handledningsuppdrag inom socialtjänst, psykiatri, psykoterapiutbildningar, psykosociala behandlingsverksamheter och specialpedagogik.

Fredrik är godkänd som handledare för socionomer som söker auktorisation. Han har även skrivit boken  Miljöterapi "Möte med möjligheter" (ISBN 91-630-4526-5).

Tel: 070-697 05 06.
E-post: fredrik@holcke.se.


Agneta & Fredrik Hölcke, Ringvägen 103, 118 60 Stockholm