holcke.se

Utbildning – fortbildning

Vi har arbetat med att utbilda sedan 1995. De flesta utbildningar är på uppdrag av institutioner och verksamheter som behandlingshem, skolor eller psykiatriska verksamheter.

För närvarande håller vi fortbildning och utbildning i:

  • Samtalsmetodik
  • Vägledande samspel
  • Systemteoretiskt/ interaktionistiskt  familjearbete
  • Lösningsinriktat familjearbete
  • Miljöterapeutisk behandlingsarbete

Agneta & Fredrik Hölcke, Ringvägen 103, 118 60 Stockholm